<
GAZETA POLSKA - KONCERT
>
dyrygent:
przygotowanie Chóru:

skrzypce:
baryton:prowadzenie:

José Maria Florencio
Mirosław Janowski

Agata Szymczewska
Artur RucińskiDominika Figurska
Jan Pospieszalski


Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


6 lutego 2018   godz. 19.00-21.00
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1.
25-LECIE GAZETY POLSKIEJ
GALOWY KONCERT JUBILEUSZOWY
PROGRAM WIECZORU:
Feliks Nowowiejski ---------------------


Stanisław Moniuszko -
Henryk Wieniawski -
Stanisław Moniuszko -
Stanisław Moniuszko -
Mieczysław Karłowicz -
Mieczysław Karłowicz -
Stanisław Moniuszko -
Mieczysław Karłowicz -
Mieczysław Karłowicz -
Roman Statkowski -

ROTAczęść oficjalna ----------


przemówienia, wręczenie nagród
część artystyczna ----------


STRASZNY DWÓR - Mazur
POLONEZ KONCERTOWY D-dur
STRASZNY DWÓR - Kto z mych dziewek serce której
HALKA - Tańce góralskie
ŚPI W BLASKACH NOCY op.3 nr 5
IDZIE NA POLA op.3 nr 3
HALKA - Mazur
PAMIĘTAM CICHE, JASNE, ZŁOTE DNIE op.1 nr 5
SKĄD PIERWSZE GWIAZDY op.1 nr 2
MARIA - Niechaj żyje Wojewoda