Obsada wojska w I akcie opery "Carmen" /premiera 7.06.2018r./

TENORY

1. Berbaum Roman
2. Buczyński Igor
3. Chmiel Piotr
4. Dullas Robert
5. Dunin-Borkowski Maciej
6. Janus Mirosław
7. Jarmuła Jakub
8. Miroszczuk Adam
9. Oleksy Daniel
10. Tomczuk Bartosz
11. Ufniak Maciej
12. Zambrzycki Michał


pozostali (Robotnicy):
1. Borkowski Tomasz
2. Duch Dariusz
3. Kozłowski Tadeusz
4. Paulanis Andrzej
5. Wroński Łukasz
BASY

1. Buciński Wojciech
2. Flasza Radosław
3. Harasym Michał
4. Kokowski Stanisław
5. Kłosiński Marcin
6. Kostoń Jacek
7. Kozłowski Gabriel
8. Maciak Marcin
9. Majchrowicz Mariusz
10. Molenda Maciej
11. Nemtusiak Stefan
12. Zagórski Piotr


pozostali (Robotnicy):
1. Dylewski Wojciech
2. Gałecki Piotr
3. Kulik Marek
4. Olszowy Marcin
5. Piskor Michał
6. Wołosiewicz Zbigniew
7. Żołnacz Artur
"Krykiet"
(początek II aktu)

1. Berbaum Roman
2. Borkowski Tomasz
3. Dylewski Wojciech
4. Kokowski Stanisław
5. Paulanis Andrzej
6. Piskor Michał
7. Zagórski Piotr
8. Żołnacz Artur

"Krzyż"
(początek IV aktu)

1. Berbaum Roman
2. Buciński Wojciech
3. Jarmuła Jakub
4. Kokowski Stanisław
5. Zagórski Piotr