GOPLANA - zdjęcia z drugiego i trzeciego spektaklu (23.X i 25.X)