Łaskawość Tytusa

partytura

nuty dla poszczególnych głosów


sopran

alt

tenor

bas