PN
7.XI
WT
8.XI
10.00-13.00





18.00-21.00


Straszny Dwór - pr. reż. z fort. /cało¶ć/
S.Red.   /kostiumy do prologu/




Straszny Dwór - pr. reż. z fort. /cało¶ć/
S.Red.   /kostiumy do prologu/

¦R
9.XI
10.00-13.00





18.00-21.00

Straszny Dwór - pr. reż. z fort. /kostiumy/
Sc.Gł.




Straszny Dwór - pr. reż. z fort.
Sc.Gł.   /kostiumy tylko do prologu/
CZ
10.XI
  9.40
10.00-13.30




18.00-21.30

roz¶p. s.551
Straszny Dwór - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kostiumy tylko do prologu/



Straszny Dwór - pr. scen. z ork. /kost.+charakt./
Sc.Gł.
PT
11.XI
¦WIĘTO NIEPODLEGŁO¦CI







SB
12.XI





18.40
ok. 19.40
19.00-22.30





roz¶p. s.551
roz¶p. dla aktu II w przerwie po I akcie
STRASZNY DWÓR
ND
13.XI

11.40
ok. 12.40
12.00-15.30


18.00-21.30

roz¶p. s.551
roz¶p. dla aktu II w przerwie po I akcie
STRASZNY DWÓR


STRASZNY DWÓR


poprzedni tydzień
następny tydzień