PN
26.XII
WT
27.XII


18.00-21.00Oniegin - pr. reż. z fort.
Sc.Kam.
¦R
28.XII
10.00-12.00Oniegin - pr. choreogr.
S.Red.


CZ
29.XII
10.00-13.00

18.00-21.00

Norma / Gala Sylwestrowa - tutti
s.551
Gala Sylwestrowa Norma/Oniegin - tutti
s.551   (dyr. Yurkevych)
PT
30.XII
  9.40
10.00-13.00
18.00-21.30

roz¶p. s.551
Gala Sylwestrowa - pr. z ork. (program)
S.O.Gala Sylwestrowa - pr. z ork.
Sc.Gł.
SB
31.XII
10.40
11.00-13.00

19.30
20.00-23.05
roz¶p. s.551
Gala Sylwestrowa - pr. z ork.
Sc.Gł.
roz¶p. s.551
GALA SYLWESTROWA
ND
1.I
NOWY ROK
poprzedni tydzień
następny tydzień