PN
2.I
WT
3.I
10.00-13.00

18.00-21.00

Oniegin - pr. reż. z fort. /akt I i II/
Sc.Kam.
Oniegin - pr. reż. z fort. /akt II i III/
Sc.Kam.
¦R
4.I


18.00-21.00Oniegin - pr. reż. z fort. /akt I i II/
Sc.Gł.   /kostiumy/
10.00-13.00 Lekcja - p.Kulik

Jabłoń II skład
CZ
5.I
10.00-13.00

18.00-21.00

Oniegin - pr. reż. z fort. /akt III i II/
Sc.Gł.   od II aktu
Oniegin - pr. reż. z fort. /cało¶ć/ akt: III, II, I
Sc.Gł.   /kost. + charakt./
Jabłoń I skład

PT
6.I
¦WIĘTO TRZECH KRÓLISB
7.I
10.20
10.00-13.30
18.00-21.30

roz¶p. s.551
Oniegin - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kostiumy/Oniegin - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kost. + charakt./
Jabłoń II skład

Jabłoń I skład


ND
8.I
poprzedni tydzień
następny tydzień