sezon artystyczny 2017/2018
PN
15.I
WT
16.I
10.00-13.00

18.00
18.00-21.00

Peleas i Melizanda - pr. muz. z ork. (siedz±ca)
Sc.Gł.
            UWAGA!
W bież±cym tygodniu (15-21.I.2018)
pracuje TYLKO obsada "Peleasa"


roz¶p. s.551
Peleas i Melizanda - pr. scen. z ork. (akt I, II)
Sc.Gł.
UWAGA!

Plan może ulec zmianie!
(szczegółowy plan pracy dla obsady "Peleasa"
będzie podawany na bież±co)
¦R
17.I
10.00-13.00

18.00-21.00


Peleas i Melizanda - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.
(akt III, IV)
Peleas i Melizanda - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.
(akt IV, V)
CZ
18.I
10.00-13.00

18.00-21.00

Peleas i Melizanda - pr. scen. z ork.
Sc.Gł. (akt I, II, III)
Peleas i Melizanda - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.
(akt IV, V)
PT
19.I

17.00
17.00


roz¶p. wg dysp. s.551
Peleas i Melizanda - pr. generalna
Sc.Gł.
SB
20.I
ND
21.I

18.00
18.00-21.30

roz¶p. wg dysp. s.551
PELEAS I MELIZANDA - PREMIERA


poprzedni tydzień
następny tydzień