PN
20.III
WT
21.III
10.00-13.00


19.00-22.15
Brahms - tutti
s.551

TUREK WE WŁOSZECH
¦R
22.III
11.00-13.00

18.00-21.00

Brahms - tutti
s.551
Brahms / Nabucco / Traviata - tutti
s.551
CZ
23.III
10.00-13.00
11.00

19.00-22.15
Brahms / Traviata - tutti
s.551

TUREK WE WŁOSZECH
PT
24.III
10.00-13.00

18.45
19.00-22.00
Traviata - pr. choreogr.
S.Red.
roz¶p. s.551
NABUCCO
SB
25.III


18.45
19.00-22.15


roz¶p. s.551
TUREK WE WŁOSZECH
ND
26.III

17.45
18.00-21.00

UWAGA !!!       ZMIANA CZASU!
W nocy 25/26 III o godz. 2.00
przestawiamy zegary na godz. 3.00


roz¶p. s.551
NABUCCO


poprzedni tydzień
następny tydzień