sezon artystyczny 2017/2018
PN
28.V
WT
29.V
10.00-14.00

10.00-13.0018.00-21.00
18.00-21.30

Carmen - pr. reż. z fort.
Sc.Gł.
Miary do Carmen:
Rzęsikowska, Zimak, Bursche

próbna charakteryzacja dla ch.męskiego
Carmen - pr. reż. z fort.
Sc.Gł.   /kost. + charakt./

10.00-11.30
11.30-13.00


18.00-19.30
19.30-21.00
PRÓBNE CHARAKTERYZACJE:
garderoba nr 217
garderoba nr 213
s.111 (I p.)

garderoba nr 211
garderoba nr 258, 260
s.111 (I p.)
¦R
30.V
  9.45
10.00-13.3018.00-21.00
18.00-21.30

roz¶p. s.551
Carmen - pr. scen. z ork. reż. z fort.
Sc.Gł.   /kostiumy/


próbna charakteryzacja dla ch.męskiego
Carmen - pr. scen. z ork. reż. z fort.
Sc.Gł.   /kost. + charakt./

10.00-11.30
11.30-13.00


18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.30
PRÓBNE CHARAKTERYZACJE:
garderoba nr 215
garderoba nr 255, 257
s.111 (I p.)

garderoba nr 225, 224
garderoba nr 223, 221
garderoba nr 220, 261, 262, 264
CZ
31.V
BOŻE CIAŁOPT
1.VI
  9.45
10.00-13.30

16.30-18.00
18.00-21.30

roz¶p. s.551
Carmen - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kostiumy/ AKT I i II
charakteryzacja - ch.męski -->
Carmen - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kost. + charakt./ AKT III i IV

10.00-11.30
11.30-13.0016.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

PRÓBNE CHARAKTERYZACJE:
garderoba nr 210
garderoba nr 254
s.111 (I p.)

Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski T., Molenda,
Olszowy, Buczyński, Berbaum
Piskor, Janus, Kokowski,
Paulanis, Zambrzycki, Buciński
Ufniak, Dylewski, Flasza,
Jarmuła, Harasym, Kostoń
Dullas, Zagórski, Kozłowski G.,
Kłosiński, Majchrowicz, Maciak
Oleksy, Tomczuk, Chmiel,
Dunin, Miroszczuk, Nemtusiak
Borkowski, Wołosiewicz, Kulik,
Duch, Żołnacz, Wroński
SB
2.VI
  9.40
10.00-13.30
16.30-18.00
18.00-21.30

roz¶p. s.551
Carmen - pr. reż. z fort. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kostiumy/ AKT I i IIcharakteryzacja - ch.męski -->
Carmen - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kost. + charakt./ AKT III i IV

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

Charakteryzacja chór męski:
Oleksy, Tomczuk, Chmiel,
Dunin, Miroszczuk, Nemtusiak
Borkowski, Wołosiewicz, Kulik,
Janus, Żołnacz, Wroński
Kozłowski T., Molenda,
Olszowy, Buczyński, Berbaum
Piskor, Duch, Kokowski,
Paulanis, Zambrzycki, Buciński
Ufniak, Dylewski, Flasza,
Jarmuła, Harasym, Kostoń
Dullas, Zagórski, Kozłowski G.,
Kłosiński, Majchrowicz, Maciak
ND
3.VI
poprzedni tydzień
następny tydzień