sezon artystyczny 2017/2018
PN
11.VI
WT
12.VI
10.00-13.00

18.40
19.00-22.00
Manru - chór żeński
s.551
roz¶p. dla chóru męskiego s.551
CARMEN

17.30
17.40

17.50

18.00

18.10

18.20

18.30

19.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski T, Olszowy
Berbaum, Zambrzycki,
Zagórski, Dullas
Kulik, Ufniak,
Dunin, Miroszczuk
Buczyński, Buciński,
Chmiel, Piskor, Flasza
Borkowski, Tomczuk,
Kłosiński, Kozłowski G.
Janus, Maciak, Molenda,
Kokowski, Jarmuła
Oleksy, Kostoń, Harasym,
Majchrowicz, Nemtusiak
Wołosiewicz, Żołnacz, Duch,
Dylewski, Wroński, Paulanis
¦R
13.VI
11.00-13.00
18.40 18.50
19.00-22.00
Manru - chór męski
s.551roz¶p. dla chóru żeńskiego s.551 S.O.
CARMEN

17.30
17.40

17.50

18.00
18.10

18.20

18.30

18.40

18.50

19.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski T, Olszowy
Paulanis, Kokowski,
Majchrowicz
Kłosiński ,Chmiel,
Dullas, Janus
Borkowski, Maciak, Kulik
Harasym, Berbaum,
Zagórski, Miroszczuk
Tomczuk, Kozłowski G,
Zambrzycki, Piskor
Molenda, Jarmuła,
Kostoń
Wołosiewicz, Nemtusiak,
Flasza, Ufniak
Buciński, Dunin,
Oleksy, Buczyński
Żołnacz, Wroński,
Dylewski, Duch
CZ
14.VI
11.00-13.00

18.40
19.00-22.00
Manru - chór żeński
s.551
roz¶p. dla chóru męskiego s.551 S.O.
CARMEN

17.30
17.40

17.50

18.00

18.10

18.20

18.30

19.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski, Olszowy, Paulanis
Flasza, Ufniak,
Kulik, Berbaum
Buczyński, Kokowski,
Nemtusiak, Maciak
Tomczuk, Zambrzycki
Buciński, Jarmuła
Oleksy, Dullas, Janus,
Chmiel, Kłosiński
Dunin, Miroszczuk,
Kozłowski G, Piskor
Majchrowicz, Zagórski,
Kostoń, Molenda, Harasym
Żołnacz, Wroński, Dylewski
Duch, Borkowski, Wołosiewicz
PT
15.VI
11.00-13.00

18.50
19.00-22.00
Manru - tutti ch. męski
s.551
roz¶p. dla chóru żeńskiego s.551
CARMEN

17.50
18.00

18.10

18.20

18.30

18.40

18.50

19.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski, Olszowy, Paulanis
Majchrowicz, Zagórski,
Harasym, Chmiel
Buczyński, Janus,
Dullas, Kłosiński
Kulik, Buciński, Oleksy,
Zambrzycki, Miroszczuk
Ufniak, Berbaum,
Tomczuk, Piskor
Molenda, Flasza, Maciak,
Kokowski, Nemtusiak
Kostoń, Jarmuła,
Dunin, Kozłowski G.
Żołnacz, Wroński, Dylewski
Duch, Borkowski, Wołosiewicz
SB
16.VI
11.00-13.0018.40
19.00-22.00
Manru - tutti ch. żeński
s.551


roz¶p. dla chóru męskiego s.551
CARMEN

17.40
17.50

18.00

18.10

18.20

18.30

19.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski T, Olszowy
Maciak, Dullas,
Buczyński, Kłosiński
Tomczuk, Piskor, Kokowski,
Nemtusiak, Janus, Paulanis
Dunin, Ufniak, Flasza
Miroszczuk, Kozłowski G.
Zagórski, Chmiel, Oleksy,
Jarmuła, Molenda, Buciński
Kostoń, Zambrzycki, Harasym,
Majchrowicz, Kulik, Berbaum
Żołnacz, Wroński, Dylewski
Duch, Borkowski, Wołosiewicz
ND
17.VI

17.40
18.00-21.00roz¶p. s.551
CARMEN

16.50

17.00

17.10


17.20


17.30


18.00
Charakteryzacja chór męski:
Kozłowski T, Olszowy,
Paulanis, Majchrowicz
Zambrzycki, Harasym,
Berbaum, Kostoń, Oleksy
Molenda, Buciński,
Nemtusiak, Janus
Buczyński, Jarmuła
Kozłowski G., Ufniak,
Flasza, Zagórski,
Chmiel, Kokowski
Dullas, Maciak,
Kłosiński, Dunin
Miroszczuk, Tomczuk
Żołnacz, Wroński, Dylewski
Duch, Borkowski, Wołosiewicz
Kulik, Piskor


poprzedni tydzień
następny tydzień