PN
5.VI
WT
6.VI
10.00-13.00
19.30
18.00-21.30

Umarłe miasto - pr. reż. z fort. /cało¶ć/
Sc.Gł.
Eros i Psyche - ch.żeński
s.551


roz¶p. ch.męski s.551

Umarłe miasto - pr. scen. z ork. /cało¶ć/
Sc.Gł.
¦R
7.VI
18.40
ok. 19.30

18.00-21.30

roz¶p. dla 8 sopranów z II aktu s.551
roz¶p. wg dysp. w przerwie po II akcie s.551
Umarłe miasto - pr. scen. z ork. /cało¶ć/
Sc.Gł.
CZ
8.VI
17.50
ok. 18.30

17.00

roz¶p. dla 8 sopranów z II aktu s.551
roz¶p. wg dysp. w przerwie po II akcie s.551
Umarłe miasto - pr. generalna - ZAMKNIĘTA!
Sc.Gł.
PT
9.VI
10.00-13.00

18.00-21.00

Eros i Psyche - chór żeński tutti
s.551
Eros i Psyche - tutti
s.551

UWAGA!

W zwi±zku z organizacj± imprezy Warsaw Triathlon w dniach 9-11 czerwca wył±czone z parkowania ulice: Senatorska na odc. Wierzbowa-Moliera, Plac Teatralny
SB
10.VI

19.50
ok. 20.30

19.00-22.00

roz¶p. dla 8 sopranów z II aktu s.551
roz¶p. wg dysp. w przerwie po II akcie s.551
UMARŁE MIASTO - PREMIERA
ND
11.VI
poprzedni tydzień
następny tydzień