sezon artystyczny 2017/2018
PN
25.VI
16.30-17.30

18.15-20.30


ok. 20.00
19.00-23.00
Ognisty anioł - pr. choreogr. "Skakanki" (6 pań)
Studio 1
Ognisty anioł - charakteryzacja wg planu -->


roz¶p. po II akcie Studio Big One
Ognisty anioł - pr. generalna z fort.
18.15
19.00
19.10
19.15
19.25
19.45
19.50
20.20
CHARAKTERYZACJA

Buczyński, Kostoń, Tomczuk
Chmielewska, Kitlińska, Ułas
Freino
Jękot-Bajtlik
Puławska
Zanni, Grabska, Moniuk
Nowak, Sokalska, Zimak
Kłosiński, Kozłowski, Harasym
WT
26.VI
16.00-18.00

19.30-22.30
roz¶p. wg dysp.
Ognisty anioł - pr. muz. z ork. (siedz±ca)
Studio Big One
Ognisty anioł - pr. scen. z ork.
(tylko akt I i II)
¦R
27.VIok. 15.30
15.00-18.00

19.30-22.30
roz¶p. ch. żeński
Ognisty anioł - pr. scen. z ork. (akt III, IV, V)
chór zakulisowy ok. 16.30

Ognisty anioł - pr. scen. z ork. (cało¶ć od I aktu)
(kostiumy)

aneks do umowy
(przeniesienie praw do nagrania)
CZ
28.VI

ok. 16.45
15.00-19.00

UWAGA!
Po próbie proszę zabrać rzeczy osobiste z garderób
(garderoby będ± wykorzystane przez innych artystów)roz¶p. ch. żeński po II akcie "skakankach"
Ognisty anioł - próba przed-generalna
(kost. + charakt.)
14.45
15.00
15.10
15.15
15.20
15.25
15.45
15.50
16.15

CHARAKTERYZACJA

Buczyński, Kostoń, Tomczuk
Chmielewska, Kitlińska
Freino
Jękot-Bajtlik
Ułas
Puławska
Grabska, Moniuk
Nowak, Sokalska, Zimak
Zanni,
Kłosiński, Kozłowski, Harasym
PT
29.VI
SB
30.VI
ND
1.VII
poprzedni tydzień
następny tydzień