<
RECITAL WOKALNY EWY PODLEŚ
>
dyrygent:

kontralt:
Michael Güttler

Ewa Podleś

Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


22 lutego 2013   godz. 19.00-21.20
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
EWA PODLEŚ
RECITAL WOKALNY
PROGRAM KONCERTU:
Georg Friedrich Händel -
Georg Friedrich Händel -
Gioachino Rossini -
Gioachino Rossini -
Gioachino Rossini -
Gaetano Donizetti -

----------

Siergiej Prokofiew -
Giuseppe Verdi -
Amilchare Ponchielli -
Giuseppe Verdi -
Giuseppe Verdi -

----------

Jules Massenet -
Gioachino Rossini -
Solomon - Przyjazd Królowej Saby - wstęp do III aktu
Ariodante - Dover, giustizia, amor m'accendono nel cor - Aria Polinessa z III aktu
Wilhelm Tell - Uwertura
Ciro in Babilonia ossia La caduta di Baldassare - Ciro infelice - Aria Ciro z I aktu
Il signor Brushino - Uwertura
Lukrecja Borgia - Il sergreto per esser felici - Toast Maffio Orsiniego z II aktu

przerwa ----------

Aleksander Newski - Ja pojdu po polju - Aria z kantaty Aleksander Newski op. 78
Moc przeznaczenia - Uwertura
La Gioconda - Voce di donna o d'angelo - Aria Cieci z I aktu
Trubadur - Vedi le fosche notturne spoglie - Chór Cyganów
Trubadur - Stride la vampa - Aria Azuceny z II aktu

bisy ----------

Cendrillon - aria Madame de la Haltiere
Włoszka w Algierze - Cavatina Isabelli