<
BENEFIS BERNARDA ŁADYSZA
>




dyrygent:


scenariusz:

reżyseria:

prowadzenie:
Andrzej Straszyński


Waldemar D±browski,
Grzegorz Chrapkiewicz
Grzegorz Chrapkiewicz

Grażyna Torbicka

Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


POPRZEDNI JUBILEUSZ:



23 czerwca 2002
Straszny Dwór - Jubileusz 80-lecia



20 grudnia 2012   godz. 19.00-21.15
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
BENEFIS BERNARDA ŁADYSZA
JUBILEUSZ 90-LECIA
PROGRAM WIECZORU:
(pozycje wykonywane przez Chór Teatru Wielkiego)



Stanisław Moniuszko -
Modest Musorgski -



Straszny Dwór (Mazur)
Borys Godunow (fragment Koronacji)