<
LA MAGIA DELLA MUSICA ITALIANA CON IL VIOLINO DI PAGANINI
>
dyrygent:
skrzypce:
przygotowanie Chóru:

Patrick Fournillier
Vadim Brodski
Miros³aw Janowski


Chór i Orkiestra
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

nagranie - Wilhelm Tell
nuty24 lutego 2022   godz. 19.00-21.00
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
"LA MAGIA DELLA MUSICA ITALIANA
CON IL VIOLINO DI PAGANINI"
PROGRAM WIECZORU:

Gioacchino Rossini -
Niccolo Paganini -

----------

Gioacchino Rossini -
Gioacchino Rossini -
Pietro Mascagni -
Pietro Mascagni -
Giacomo Puccini -

Giuseppe Verdi -
Giuseppe Verdi -
Giuseppe Verdi -
Giuseppe Verdi -

----------

Giuseppe Verdi -


CYRULIK SEWILSKI - Uwertura
KONCERT SKRZYPCOWY Nr 1

przerwa ----------

WILHELM TELL - Uwertura
WILHELM TELL - Quel jour serein le ciel presage! nuty
RYCERSKO¦Æ WIE¦NIACZA - Intermezzo
RYCERSKO¦Æ WIE¦NIACZA - A casa, a casa... nuty
MADAME BUTTERFLY - Ko³ysanka nuty
NABUCCO - Uwerura
NABUCCO - Va pensiero nuty
MOC PRZEZNACZENIA - Uwertura
AIDA - Gloria all'Egitto nuty

bis ----------

LA TRAVIATA - Noi siamo zingarelle, Coro di Mattadori nuty