<
KONCERT SYLWESTROWY
>
dyrygent:
przygotowanie Chóru:

sopran:
mezzosopran:
tenor:
baryton:re¿yseria:
prowadzenie:
Patrick Fournillier
Miros³aw Janowski

...
...
...
......
...
...

Chór i Orkiestra
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

31 grudnia 2022   godz. 20.00-23.00
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
SYLWESTER 2022

GALOWY KONCERT SYLWESTROWY
PROGRAM WIECZORU:


Poprzednie koncerty sylwestrowe z udzia³em Chóru Teatru Wielkiego: