informacje dotyczące dopełnienia formalności podatkowych
aktualizacja: 25.X.2018
W związku z nagraniem produkcji "Ognistego Anioła" przez Festiwal w Aix celem dystrybucji w formie:
- streamingu live na stronie Culture Box
- retransmisji w telewizji francuskiej oraz innych płatnych kanałach telewizyjnych

do umowy podpisywaliśmy aneks, zgodnie z którym Festiwal nabył prawa do powyższej eksploatacji.

Warunki są jak poniżej:
- gwarantowane minimalne honorarium za retransmisje telewizyjne w Europie i Japonii, w płatnych kanałach telewizyjnych oraz nadawanie w internecie na cały świat.
Te prawa do dystrybucji nabywane są na 30 lat.

Dodatkowe honorarium zostanie wypłacone w przypadku:
- emisji telewizyjnych na całym świecie na 30 lat
- dystrybucji DVD na całym świecie na 30 lat
- dystrybucji kinowej na całym świecie na 30 lat


Nagranie miało miejsce podczas przedstawień 13 i 15 lipca (transmisja live na Culture Box tego dnia), reżyserem nagrania był Philippe Beziat.


Aby uniknąć podatku u źródła od przekazania praw (33%), każdy musi uzyskać certyfikat rezydencji ( z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania): trzeba wypełnić załączony formularz 5000EN i podstemplować/podpisać w US. Formularze trzeba odesłać do 31 października 2018 r. Po tym terminie Festiwal musi zapłacić za prawa odejmując podatek w przypadku braku formularza - informacja od p. Izy Bartczak.

Z informacji posiadanych na chwilę obecną powinniśmy złożyć "wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych" (certyfikat rezydencji) w urzędzie skarbowym własciwym dla miejsca zamieszkania .

Wniosek można pobrać tutaj.

We wniosku wpisujemy swoje dane oraz w punkcie C uzupełniamy jak poniżej:

Na zaświadczenie z urzędu musimy poczekać ok. siedmiu dni. Z wydanym zaświadczeniem należy udać się do tłumacza przysięgłego, który może dokonać autoryzacji dokumentów podatkowych, które otrzymaliśmy od Festiwalu a są do pobrania poniżej:
- druk 5000EN - wzór jak należy wypełniać jest tutaj
- druk 5003EN - wzór jak powyżej.

Powyższe dokumenty są interaktywne, co oznacza, że jeśli będziemy wypełniać je komputerowo to wypełnione pola automatycznie skopiują się na ich odpowiedniki na kolejnych stronach.

Co do ostatniego druku (5003EN) na dzień dziesiejszy nie ma jeszcze pewności czy w ogóle mamy go wypełniać ;-)


Na koniec jeszcze link do francuskiej strony internetowej - naszego odpowiednika Ministerstwa Finansów, gdzie znajduje się instrukcja jak należy wypełniać formularze.


FRAGMENT E-MAILA OD PANI IZY BARTCZAK WYJAŚNIAJĄCY OKOLICZNOŚCI PODPISYWANIA UMÓW DO AIX:

"Początkowo sami myśleliśmy, że będzie to delegacja, ale Festiwal od razu to zanegował i przesłał nam dokumentację dotyczącą ODDELEGOWANIA. Procedura jest zupełnie inna. Sprawę konsultowaliśmy z dyrektor finansową, naszymi radcami prawnymi, szefową działu kadr, którzy po zgłębieniu tematu potwierdzili stanowisko Festiwalu. Jeśli dobrze pamiętam, argumentacja była taka, że w przypadku, kiedy pracownik danej instytucji jedzie świadczyć usługi na rzecz innego pracodawcy za granicą, nie ma mowy o delegacji. Delegacje mamy na przykład w przypadku występów gościnnych Teatru za granicą, ale wtedy pracodawcą jest Teatr Wielki. Spektakle w Aix nie były występem gościnnym Teatru Wielkiego, tylko oddzielną produkcją Festiwalu współprodukowaną z Teatrem. Procedura oddelegowania była niezwykle skomplikowana i właściwie nie do przeprowadzenia w czasie, jaki mieliśmy. Ponadto przy tej procedurze Wasze wynagrodzenie byłoby pomniejszone o ubezpieczenie społeczne oraz o Wasze wynagrodzenie teatralne za okres pracy w Aix. Festiwal domagał się ujawnienia Waszych wynagrodzeń, by odjąć proporcjonalną część od wynagrodzenia dziennego w Aix. Podpisanie bezpośrednich umów było jedynym sposobem, żeby tego uniknąć."