informacje dotyczące dopełnienia formalności podatkowych
aktualizacja: 11.III.2019

(materiały nadesłane)
W związku z koniecznością rozliczenia dochodu uzyskanego podczas wyjazdu do Francji należy uwzględnić ww dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.
Poniżej umieszczone są linki do stron, gdzie można uzyskać "nieco" informacji.
Jak zwykle w przypadku polskiego systemu podatkowego istnieje wiele nieścisłości, które poszczególne urzędy skarbowe interpretują "po swojemu".
Dlatego poniższe linki to właśnie tylko interpretacje poszczególnych doradców finansowych (często niespójnych ze sobą, lub wręcz wykluczających się).
Prawdopodobnie wizyta każdego z nas we właściwym miejscu zamieszkania urzędzie skarbowym będzie i tak nieunikniona :-(


Miłej lektury:

https://www.polonika.fr/polak-we-francji-86359/administracja-francuska-59919/112-rozliczenia-podatkowe
https://www.pit.pl/aktualnosci/praca-we-francji-podatek-w-polsce-od-zarobkow-i-wynagrodzenia-francuskiego-917635
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/72066,Jak-ustalic-podatek-od-dochodow-z-pracy-za-granica.html
https://www.eporady24.pl/rozliczenie_dochodu_osiagnietego_we_francji,pytania,15,86,2879.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/10817,zarobki-z-pracy-we-francji-rozliczy-polski-fiskus.html
https://www.pit.pl/pit-zg/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_36/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/zagranica-pit-praca-dochody/


A tu jeszcze fragment z portalu www.bankier.pl (na przykładzie polskiego rezydenta w Anglii):Rozliczenie podatkowe Polaka (polskiego rezydenta) z pracy w Anglii

Tę samą zasadę opodatkowania (zwolnienia z progresją), którą zastosować można do wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii, jest analogiczna dla kwot z pracy najemnej z Albanii, Austrii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Irlandii, Włoch.

Jeżeli polski rezydent podatkowy uzyska wynagrodzenia z pracy w tych krajach, a jednocześnie w danym roku nie zarabiał w Rzeczpospolitej żadnych kwot opodatkowanych według skali podatkowej (np. praca, zlecenie, działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), to nie ma obowiązku zagranicznych kwot rozliczać przed polskim organem skarbowym.

W przypadku wynagrodzeń otrzymywanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, obliczenie podatku wygląda następująco:
a) polskie dochody (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) sumuje się z dochodami zagranicznymi (przeliczone na złotówki: przychód - diety - koszty uzyskania przychodu);
b) od tak ustalonej sumy dochodów należy obliczyć podatek według polskiej skali podatkowej (18% - 556,02, a jeśli suma dochodów przekracza 85,582 zł podatek oblicza się jako 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł;
c) obliczony podatek należy podzielić przez sumę dochodów z Polski i zagranicy (taką jak w wariancie a), a następnie pomnożyć przez 100 – jest to ustalenie stawki podatkowej, która będzie miała zastosowanie wyłącznie do polskich zarobków;
d) uzyskaną stopę procentową (wariant c) stosuje się do polskiej podstawy opodatkowania (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) zaokrąglonej do pełnych złotych (do 49 gr zaokrągla się w dół, powyżej tej kwoty – w górę); nie stosuje się dodatkowej kwoty obniżającej podatek;
e) po obliczeniu podatku możliwe jest odjęcie od niego polskich kwot ulg odliczanych od podatku.

Wypełnić należy w takim przypadku co najmniej deklarację PIT-36 oraz załączniki PIT/ZG.

Przykład:
Polski student w wieku 22 lat wyjechał do pracy na pięć miesięcy do Wielkiej Brytanii i tam zarabiał na podstawie umowy o pracę (zawartej z zagranicznym pracodawcą i wykonywanej za granicą). Za 2016 r. rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulg podatkowych.
Podatnik w okresie od 1 czerwca do 31 października 2016 r. zarabiał w Wielkiej Brytanii 2000 GPB/mc (wypłata na koniec całego okresu umowy, czyli 31 października otrzymał łącznie 10 000 GPB), a w ciągu roku akademickiego pięć miesięcy pracował w Polsce (zarobki – umowa o pracę, brutto 2000 zł/mc).

Wynagrodzenie polskie:
Koszty uzyskania przychodów – 111,25 zł (5 x 111,25 zł = 556,25 zł),
Składki ZUS – 274,2 zł (łącznie 1371 zł),
Składki zdrowotne – 133,75 zł (łącznie 668,75 zł),
Zaliczka – 111 zł (łącznie 555 zł).

Dochód do opodatkowania uzyskany w Polsce (przychód - koszty - składki na ubezpieczenie społeczne) - 10 000 – 556,25 – 1371 = 8072,75 zł.

Wynagrodzenie brytyjskie:
a) diety: 35GPBx0,3 = 10,5 x 184dni = 1932 GBP
b) dochód GPB: 10 000GPB – 1932GPB – 556,25 (przychód – diety – koszty) = 38 407,35 zł
Kurs przeliczenia 1 GPB = 4,8294 zł

Wypełniając zeznanie należy:
ustalić podatek od łącznego dochodu: 8072,75 +38407,35 = 46480,1 x 18% – 556,02 = 7810,4,ustalić stopę procentową: 7810,4 / 46480,1 = 16,8%,obliczyć podatek od polskich wynagrodzeń: 8072,75 x 16,8% = 1356 zł,dokonać odliczenia składek zdrowotnych: 1356 - 668,75 = 687,25 zł podatku.
Porównując wartość zaliczek na podatek 555 z kwotą podatku okazuje się, że student musi dopłacić w Polsce 113,75 zł.

Należy również pamiętać, że po powrocie do kraju w trakcie roku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu, podatnik zobowiązany jest samodzielnie, bez składania deklaracji podatkowej, obliczyć i wpłacić zaliczki na podatek od przychodów zagranicznych, ustalony według powyższych zasad.


---


Dodatkowo, pracując za granicą należy pamiętać, że dopuszczalnym jest w trakcie rozliczeń w Polsce odliczenie tzw. 30% diet zagranicznych za każdy dzień przebywania w stosunku pracy (kwota ta pozostaje zwolniona z opodatkowania). Wartość pełnej kwoty diety jest inna w poszczególnych krajach, stąd też należy ją ustalić indywidualnie. Dostępne są one m.in. http://www.pit.pl/diety_zagranica_247.php
Wartości nie wpisuje się w ogóle do rocznego PIT w Polsce – kwoty zwolnione z opodatkowania ustala się dla celów dokumentacyjnych. Wskazując wartość przychodów z zagranicy wpisuje się je w deklarację PIT po uprzednim ich obniżeniu o wartość przysługujących diet.