◄◄
Giuseppe Verdi
►►
Nabucco
      26 czerwca 1992, piątek, godz. 19.00 (Sala Moniuszki).


Opera w czterech aktach

Libretto: Temistocle Solera wg dramatu Auguste'a Anicet-Bourgeois i Francisa Cornue
Prapremiera: Regio Teatro alla Scala, Mediolan, 9 marca 1842
Premiera warszawska: 25 lutego 1854, Teatr Wielki, Warszawa
Premiera obecnej inscenizacji: 26 czerwca 1992
Oryginalna wersja językowa z polskimi napisami


Dyrygent: Andrzej Straszyński
Reżyseria: Marek Weiss-Grzesiński
Scenografia: Andrzej Kreutz Majewski
Kostiumy: Jacek Majewski
Choreografia: Emil Wesołowski
Przygotowanie chóru: Bogdan Gola
Światła: Stanisław ZiębarecenzjeObsada:

 

Nabucco
Fenena
Ismaele
Zaccaria
Abigaille
Arcykapłan
Abdallo
Anna

-
-
-
-
-
-
-
-

Bednarek Wiesław, Macias Zbigniew, Pekowski Bronisław
Bargiełowska Wanda, Bibel Jolanta, Olkisz Maria, Walewska Małgorzata
Kostecki Sylwester, Kowalski Stanisław, Morka Bogusław
Ostapiuk Jerzy, Teliga Aleksander, Tesarowicz Romuald, Żukowski Radosław
Chabros Monika, Cortes Joanna, Rusin-Knap Barbara, Zagórzanka Barbara
Konach Mikołaj, Milun Mieczysław, Morka Ryszard
Paprocki Bogdan, Pustelak Kazimierz, Węgrzyn Roman
Hoff Elżbieta, Wysocka-Kochan Krystyna, Zdunek Hanna


Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery NarodowejTREŚĆ OPERY
Akt I

Na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej lud błaga Boga o ratunek przed zbliżającą się armią babilońską, którą prowadzi król Nabuchodonozor (Nabucco). Hebrajczycy spodziewają się, że zakładniczką pokoju zostanie znajdująca się wśród nich Fenena, córka Nabucca. Uwolniła ona z niewoli babilońskiej młodego księcia Ismaele'a i wraz z nim uszła do Jerozolimy.

Na czele zbrojnego oddziału babilońskiego wkracza na dziedziniec Abigaille - pierworodna, lecz nieślubna córka króla Babilonu. Ona także kocha Ismaele'a i teraz triumfuje widząc swoją rywalkę Fenenę, zdaną na jej łaskę. Pojawia się też Nabucco, grożąc śmiercią wszystkim Żydom. Nie słucha próśb arcykapłana żydowskiego Zaccarii i nie poznając Feneny, zamierza się na nią mieczem. Szczęściem, w ostatniej chwili osłania ją Ismaele, zaś Nabucco rozpoznaje córkę i w porywie ojcowskiej czułości bierze ją w ramiona. Zarazem jednak przysięga ukarać srogo naród żydowski.

Akt II

Abigaille jest zagniewana, bo król na czas swojej nieobecności w Babilonie powierzył władzę nie jej lecz Fenenie. Gdy więc Arcykapłan Baala, oburzony życzliwością Feneny dla Żydów, proponuje Abigaille królewską koronę, księżniczka podchwytuje tę myśl z radością. Postanawiają wspólnie rozpuścić między ludem wieść, że Nabucco zginął na wojnie, następnie zaś wprowadzić Abigaille na tron.

W innej części królewskiego pałacu stary Zaccaria modli się, aby Bóg oświecił jego umysł. Lud żydowski jest przekonany, że Ismaele to zdrajca. Jedynie Zaccaria i jego siostra Anna, wierzą w dobrą wolę Ismaele'a i Feneny. Pałacowy sługa Abdallo wpada z wieścią o śmierci Nabucca. W ślad za nim wkracza Abigaille wraz z Arcykapłanem, pragnąc odebrać Fenenie królewską koronę. Wtem, nieoczekiwanie pojawia się wśród zebranych Nabucco i wkłada koronę na swoje skronie. Ogarnięty szałem żąda, aby wszyscy oddali mu hołd jako bogu. Zaccaria nieustraszenie sprzeciwia się temu, a i Fenena daje się poznać jako wyznawczyni wiary izraelskiej. Gdy Nabucco brutalnie nalega na oddanie mu czci boskiej, grom z niebios powala go nagle na ziemię. Abigaille triumfuje.

Akt III

Abigaille zasiada na tronie Babilonu jako władczyni. Arcykapłan uzyskuje od niej wyrok śmierci na Fenenę i wszystkich Żydów. Aby spowodować zagładę narodu izraelskiego, Abigaille wykorzystuje zręcznie słabość Nabucca, którego umysł uległ zamroczeniu. Kiedy jednak król dowiaduje się, że Fenena ma ponieść śmierć, odmawia zatwierdzenia wyroku. Wówczas Abigaille rozkazuje go uwięzić.

Żydzi siedzący nad wodami Babilonu skarżą się gorzko na swój los z dala od ukochanego kraju. Zaccaria dodaje im otuchy i zaręcza, że w końcu powrócą do ojczyzny (chór "Va, pensiero").

Akt IV

Z głębokim smutkiem rozmyśla Nabucco o Fenenie, którą ujrzał prowadzoną na miejsce stracenia. W tej tragicznej chwili błaga o pomoc boga Izraela. Obłęd ustępuje i Abdallo na rozkaz swego pana przynosi mu miecz.

U wejścia do świątyni Baala Arcykapłan oczekuje skazańców. Fenena umocniona na duchu przez Zaccarię, żegna się ze światem. Zanim jednak Arcykapłan rozpoczął krwawą ofiarę, pojawia się groźny Nabucco. W tym momencie rozlatuje się na kawałki posąg Baala i rani śmiertelnie Abigaille. Chcąc odkupić swe przewinienia, w ostatniej chwili życia prosi ona o połączenie małżeńskim węzłem Feneny z Ismaelem i umiera z imieniem Jehowy na ustach. Wzruszony Nabucco wspaniałomyślnie darowuje wolność wszystkim Żydom, zaś Zaccaria intonuje pochwalny hymn na cześć potężnego Jehowy.
Monumentalne widowisko nieodmiennie przyciągające rzesze melomanów. Ogromna w tym zasługa scenografa. Do legendy przeszły sukcesy odniesione przez Andrzeja Kreutza Majewskiego w najważniejszych teatrach operowych na świecie: od londyńskiego Covent Garden, przez barceloński Teatre del Liceu, po nowojorską Metropolitan Opera. Tym razem we współpracy z Markiem Weissem-Grzesińskim, stworzył scenografię dla naszej sceny. Siła Nabucca tkwi nie tyle w zderzeniu bohaterów o odmiennych racjach, ile w zetknięciu narodu z dyktatorem. To problematyka zawsze żywa i aktualna. Połączona z zapisanym w libretcie zderzeniem dwóch religii i intrygą służącą przejęciu władzy daje w rezultacie jedną z najpopularniejszych fabuł operowych. Fascynujący monumentalizm Nabucca przejawia się jednak przede wszystkim w warstwie muzycznej. Kto nie zna słynnego chóru jeńców, czyli pieśni wyrażającej tęsknotę uwięzionego narodu Izraela za utraconą wolnością? Va pensiero (Pofruń, myśli) pozostaje do dziś nieoficjalnym hymnem Włoch. Wielkie chóry i brawurowe arie protagonistów mają niezwykłą siłę oddziaływania, dlatego też tytuł ten cieszy się nieprzerwanie ogromnym powodzeniem.