Obsada chóru do opery "Medeamaterial"
Premiera 28.04.2012r.





SOPRANY ALTY
1. Adamko A..
2. Freino M.
3. Grabska-Miroszczuk K.
4. Kabała J.
5. Lewandowska T.
6. Mozol K.
7. Szewczyk D.


1. Bajer A.
2. Janus-Kinicka S.
3. Kowalska M.
4. Sokalska D.
5. Wójcik M.
6. Zimak K.



TENORY BASY
1. Borkowski T.
2. Buczyński I.
3. Dullas R.
4. Miroszczuk A.
5. Tomczuk B.
6. Zambrzycki M.


1. Kłosiński M.
2. Kulik M.
3. Olszowy M.
4. Piskor M.
5. Wołosiewicz Z.
6. Żołnacz A.