Obsada chóru do spektaklu "Projekt 'P'" /premiera 26.04.2014/

SOPRANY

1. Grabska-Miroszczuk K.
2. Mozol K.
3. Płatek A.
ALTY

1. Bajer A.
2. Ułas B.
TENORY

1. Miroszczuk A.
2. Wroński Ł.
BASY

1. Kłosiński M.
2. Kulik M.
3. Piskor M.