Halkadyrygent - Łukasz Borowicz

Stolnik - Krzysztof Szumański
Zofia - Maria Stasiak
Dziemba - Dariusz Machej
Janusz - Tomasz Rak
Halka - Izabela Matuła, Ewa Vesin
Jontek - Piotr Beczała, Rafał Bartmiński
Dudziarz - Jasin Rammal-Rykała
Gość I - Daniel Oleksy
Gość II - Igor Buczyński
Gość III - Michał Piskor
Gość IV - Bartosz Tomczuk
Wieśniak - Zbigniew Malak


Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
AKT I, II


Nr 1 - Polonez "Niechaj żyje para młoda..."
Nr 5 - Gdzieżeś "Gdzieżeś, gdzieżeś panie młody..."
Nr 6 - Mazur

Nr 10 d - Dziwna dziewka ("Truskawki") "Dziwna jakaś dziewka..."

AKT III, IV


Nr 11 - Stoły "Po nieszporach..."
Nr 13 - Kuchnia "Patrzajta..."
Nr 14 - Tak to tak "Tak to tak z dziewczętami..."
Nr 12 - Tańce góralskie

Nr 16 - Dobrze żeście "Powitajmy ich..."
cała opera (premiera)