PZU - ubezpieczenie grupowe

oferta przygotowana dla pracowników Teatru Wielkiego i ich rodzin

Szanowni Państwo,
chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów i wymaganiom obecnie obserwowanej rzeczywistości, związanej z niespotykanymi dotychczas zagrożeniami, z przyjemnością informujemy, że PZU Życie SA przygotowało dla pracowników TEATR WIELKI OPERA NARODOWA akcję promocyjną skierowaną do pracowników, ich małżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy nie posiadają ubezpieczenia grupowego.

W czasach pandemii ubezpieczenie jest szczególnie ważne z uwagi na wzrost śmiertelności, zachorowań, czy też ograniczony dostęp do służby medycznej.

W grupowym ubezpieczeniu na życie typ P Plus oraz w ubezpieczeniach dodatkowych nie stosujemy wyłączeń związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że zachorowanie na COVID-19 oraz następstwa tej choroby, w tym śmierć, są objęte naszą ochroną.

W przypadku nagłej śmierci osoby odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny, ważne jest aby otrzymać wysoką wypłatę świadczenia. Otrzymane świadczenie może dać czas na poradzenie sobie w nowej sytuacji.

Jedną z konsekwencji COVID-19 może być również dłuższa hospitalizacja, a nawet pobyt na OIT. Jeśli trafisz do szpitala, możesz otrzymać wypłatę świadczenia za taki pobyt.

Przystąp już dziś do grupowego ubezpieczenia lub wybierz zakres ubezpieczenia z odpowiednio wysokimi sumami, aby wysokość wypłaconego świadczenia zabezpieczyła potrzeby Twoje i Twoich bliskich.

Najważniejsze zasady akcji promocyjnej :
• Pracownicy – niezależnie od długości zatrudnienia i formy zatrudnienia, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia grupowego od 1.10.2021r , zostaną zwolnieni z karencji w pełnym zakresie ubezpieczenia.
• Warunkiem skorzystania z promocji jest przystąpienie do 20 września 2021 roku do ubezpieczenia co najmniej 5 pracowników firmy lub członków ich rodzin*.
• Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, osoby, które przystąpią do ubezpieczenia miedzy 1 września, a 31 października 2021 roku, również nie zostaną objęte karencjami.


Integralną część oferty stanowią ogólne warunki ubezpieczenia grupowego typ P Plus i ubezpieczeń dodatkowych, w których znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania danych ubezpieczeń.
(dostępne na stronie www.pzu.pl)

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik, małżonek lub partner życiowy oraz pełnoletnie dziecko pracownika pod warunkiem, że nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznany za osobę niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy do końca września przekazać wypełnioną deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w formie papierowej lub elektronicznej poprzez aplikację mojePZU i terminowo opłacić składki za ubezpieczenie.

* Jeśli w tym terminie do ubezpieczenia zgłosi się mniej osób, pracownicy oraz członkowie ich rodzin zostaną objęci karencjami, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU)


Ireneusz Ciemniewski
Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej