<<
przedstawienia 2013/2014
widok kalendarz     widok tytuły
tytuł IX X XI XII I II III IV V VI suma
Diabły z Loudun - 4 - - - - - - - - 4
Don Carlos - 4 1 - - - - - - - 5
Elektra - - - - - - - - 2 - 2
Jolanta - - - 4 - - - - - - 4
Lohengrin - - - - - - - 4 - - 4
Madame Butterfly - - - - - - 4 1 3 - 8
Moby Dick - - - - - - - - - 3 3
Nabucco - - 2 - - 2 - - - - 4
Orfeusz i Eurydyka - - - - 3 2 - - - - 5
Projekt 'P' - - - - - - - 3 - - 3
Qudsja Zaher - - - - - 2 - - - - 2
Słowik - - - - - 5 - - - - 5
Straszny Dwór - - - - 3 - 1 - - 2 6
Tańczmy Bacha - 2 - - - - - - - - 2

14 0 10 3 4 6 11 5 8 5 5 57