<<
przedstawienia 2014/2015
widok kalendarz     widok tytuły
tytuł IX X XI XII I II III IV V VI suma
1914 - - 4 2 - - - - - - 6
Halka - - - - - - - 2 - - 2
Kupiec wenecki - 4 - - - - - - - - 4
Lohengrin - - - 3 - - - - - - 3
Madame Butterfly - - - - - 2 1 - 3 - 6
Maria Stuart - - - - - 5 - - - - 5
Nabucco - - 2 1 1 - - 1 - 2 7
Oniegin - - - - 4 - - - - - 4
Orfeusz i Eurydyka - - - - 2 - - - - - 2
Perły XX wieku - - - - - - 3 - - - 3
Projekt 'P' - - - - - - - - 3 - 3
Rigoletto - - - - - - 4 - - - 4
Straszny Dwór - - - - - - - 3 - - 3
Traviata - - - - - - 4 - - - 4
Wilhelm Tell - - - - - - - - - 4 4

15 0 4 6 6 7 7 12 6 6 6 60