Carmen
wymowaogólne informacje dotyczące pisowni i wymowy w języku francuskim

Carmen - francuska fonetyka (cała opera)

autorka materiałów - Florence Daguerre de HureauxSOPRAN

AKT I
nr 03 - str. 09
nr 04 - str. 15
nr 07 - str. 20
nr 08 - str. 28

AKT II
nr 17 - str. 35

AKT III
nr 18 - str. 45
nr 20 - str. 49
nr 23 - str. 55
nr 23 - str. 55

AKT IV
nr 24 - str. 57
nr 25 - str. 63
nr 26 - str. 74
ALT

AKT I
nr 03 - str. 09
nr 04 - str. 15
nr 07 - str. 20
nr 08 - str. 28

AKT II
nr 17 - str. 35

AKT III
nr 18 - str. 45
nr 20 - str. 49
nr 23 - str. 55
nr 23 - str. 55

AKT IV
nr 24 - str. 57
nr 25 - str. 63
nr 26 - str. 74
nr 26 - str. 77
TENOR

AKT I
nr 01 - str. 03
nr 03 - str. 08
nr 04 - str. 15
nr 05 - str. 19

AKT II
nr 12 - str. 29
nr 17 - str. 34
nr 17 - str. 35

AKT III
nr 18 - str. 44
nr 18 - str. 45
nr 20 - str. 50
nr 23 - str. 55
nr 23 - str. 55

AKT IV
nr 24 - str. 57
nr 25 - str. 63
nr 26 - str. 74
BAS

AKT I
nr 01 - str. 03
nr 03 - str. 09
nr 04 - str. 15
nr 07 - str. 24

AKT II
nr 12 - str. 29
nr 13 - str. 31
nr 17 - str. 34
nr 17 - str. 35

AKT III
nr 18 - str. 44
nr 18 - str. 45
nr 20 - str. 50
nr 23 - str. 55
nr 23 - str. 55

AKT IV
nr 24 - str. 57
nr 25 - str. 63
nr 25 - str. 73
nr 26 - str. 74